สารจาก ผอ.สพม.หนองคาย
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อบรมการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามตามแบบประเมิน Thai stop covid
รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 รอบที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคมวันที่ 29-11-64
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ปีงบประมาณ 25
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ประจำปี 2563
ต้อนรับ คณะทำงาน SEAMEO ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ว
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ข่าวการศึกษา
วิสัยทัศน์ สพม.หนองคาย
..
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน