รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
390 หมู่ 4 ถนนหองคาย-บึงกาฬ   ตำบลวัดหลวง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
เบอร์โทรศัพท์ 042-414735 เบอร์แฟกส์ 042-414735


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :