เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนปากสวยพิทยาคม
เพลงมาร์ชโรงเรียน

ปสพ. ชื่อก็งาม นามลือเลื่อง
ปากสวยกระเดื่อง  ฟูเฟื่องเรื่องการศึกษา
สถาบันชูเชิดชาวประชา  แหล่งวิทยายืนอยู่คู่เขตคาม
เราสร้างความดี  เทิดศักดิ์ศรีให้งามสง่า
สร้างความก้าวหน้า  ทั่วแหล่งหล้า  ต่างเกรงขาม
ทุกผู้คนใครยลยินนาม  เพราะคุณความงามที่เราร่วมกันสร้างสรรค์มา
เรา เทา-เขียว  กลมเกลียวกันผูกพันน้องพี่
รักสามัคคี  สร้างความดี  และมีน้ำใจ
มีจรรยา  การศึกษา  การกีฬา  เราจะไม่ยอมแพ้ใคร
ด้วยเกียรติเกรียงไกล  เรายืนยง ทะนงในเกียรติของเรา