ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวิสิทธิ์  คำพูล ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้น โดยมีกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อพบปะกับผู้ปกครอง แจ้งนโยบายทางโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง ตลอดถึงแจ้งผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองทราบ โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ปกครองทุกท่านเช่นเคย และในโอกาสถัดไปจะเป็นการออกเยี่ยบ้านนักเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,13:31   อ่าน 490 ครั้ง