ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายเตรียนความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
     เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการ วิสิทธิ์  คำพูล  ได้มอบหมายให้คุณครูมารุจน์ แก้วก่า เป็นประธานในพิธีค่ายเตรียนความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้ได้รับทราบแนวปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกันภายในดรงเรียน ตลอดจนสถานที่ต่างๆที่นักเรียนจะได้เข้าใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
     และ ทางโรงเรียนโดยคุณครูมารุจน์ แก้วก่า ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารและ คณะครู กล่าวขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจ มอบบุตรหลานของท่านให้โรงเรียนได้ดูแลมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2562,17:39   อ่าน 203 ครั้ง