ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2562
     เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวิสิทธิ์  คำพูล ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1  ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งในครานี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบนโยบาย และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง  เพื่อที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,17:19   อ่าน 249 ครั้ง