ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวิสิทธิ์  คำพูล ได้มอบหมายให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องลูกเสือ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,17:38   อ่าน 123 ครั้ง