ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
          วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โดยนายวิสิทธิ์ คำพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน รณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,18:27   อ่าน 185 ครั้ง