ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม โดยโรงเรียนปากสวยได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,11:14   อ่าน 94 ครั้ง