ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ สนุกสนานและมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,11:16   อ่าน 271 ครั้ง