ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในคาบเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบไปด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ ได้ช่วยกันทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2562,09:57   อ่าน 262 ครั้ง