ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก
โครงการอบรมการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก
                    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวิสิทธิ์  คำพูล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปากสวย ได้จัดโครงการอบรมการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออกขึ้นเพื่อหวังกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาระบบสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นนิสัยในหมู่เด็กนักเรียนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในสังคมข้างหน้า  และให้ตระหนักรับรู้ถึงความร้ายกาจของเจ้ายุงลายพาหะนำไข้เลือดออกที่คร่าชีวิตเด็กไปแล้วหลายรายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก่ไขและป้องกันไว้ไม่ให้เกิดขึ้น  ทั้งนี้ยังมีการสาธิตวิธีการทำไม้กวาดจากเศษขวดพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะตามโครงการ Zero weast School โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงที่ได้มอบวิทยากรที่เรืองวิทยาการ มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,22:14   อ่าน 280 ครั้ง