ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 โดยมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผ่านไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,22:49   อ่าน 533 ครั้ง