ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
เพื่อฝึกฝนทักษะทางด้านต่าง ๆ เช่น
1. ฝึกความอดทน พิจารณา สังเกต จำ
2. ฝึกความสามัคคี ระเบียบวินัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. ฝึกการระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง
4. ฝึกให้รู้จักการเตรียมตัวในการเดินทาง
5. ให้ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้ง และเผยแพร่กิจการลูกเสือ

ภาพชุดที่ 1  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากสวย
ภาพชุดที่ 2  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากสวย
ภาพชุดที่ 3  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากสวย

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,12:13   อ่าน 73 ครั้ง