ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. คณะครูได้นำนักเรียนในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค เข้าอบรมและเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงในสวนไร่นาสวนผสม จากวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเกษตรเป็นอย่างดี เพื่อต่อยอดและสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การประกอบอาชีพต่อไป
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,14:58   อ่าน 1053 ครั้ง