ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 ทาง https://docs.google.com/forms/d/166KQ-Six1W9HENmLMJ5BUgHWljODuglyybDDb1W5KGM/viewform?edit_requested=true

การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 ทาง https://docs.google.com/forms/d/1VGN9PQbqu8hETXQgoPmQ9MweGLhEKI_wYsXMtBkwQhw/viewform?edit_requested=true

*โดยนักเรียนที่มีรายชื่อในการสมัครรอบที่แล้ว ไม่ต้องทำการสมัครซ้ำอีก*
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 (รอบที่แล้ว) คลิก
https://drive.google.com/file/d/1SuTvE43J1Igh1u5smpyqEXaoDotRktl5/view?usp=drivesdk

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 (รอบที่แล้ว) คลิก
https://drive.google.com/file/d/1NRHv_fsUmMkbCAlKrVLlkqrcsbIMxyoT/view?usp=drivesdk

- กำหนดการสอบคัดห้องเรียน
ขั้น ม.1 : วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ชั้น ม.4 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

- กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
ชั้น ม.1 : วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ชั้น ม.4 : วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

#รับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ #ประจำปีการศึกษา2563 #โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,19:12   อ่าน 204 ครั้ง