ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC )
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคมได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC ) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ๅโดยใช้ PLC เป็นตัวชับเคลื่อน สร้างความเข้าใจแก่คุณครูเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:21   อ่าน 460 ครั้ง