ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวัยเรียน ปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยง
 ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ร่วมกับ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวัยเรียน ปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยง ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ และป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวัยเรียน

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:28   อ่าน 569 ครั้ง