ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2563
    วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปากสวยพิทยาคมร่วมกับ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 1 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชนบ้านปากสวย ได้จัดโครงการการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2102 ได้เข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชนบ้านปากสวย ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่อง โรคโควิด-19 ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนได้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 43 คน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:36   อ่าน 429 ครั้ง