ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย และแน่นอนว่าเป็นวันสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์และ ดาราศาสตร์ไทย ซึ่งกำหนดให้ทุกวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อ พ.ศ. 2411 นั่นเอง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,15:37   อ่าน 334 ครั้ง