ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานต้อนรับคณะทำงานจากองค์กร SEAMEO
     วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ มาตย์นอก ต้อนรับ คณะทำงาน SEAMEO ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์กร SEAMEO Dr.Ethel AgnesPascua-Valenzuala พร้อมกับบุคลากรในองค์กร


โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,16:11   อ่าน 688 ครั้ง