ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Paksuaipittayakhom English camp 2020 Intensive O-NE
โรงเรียนปากสวยพิทยคม จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2563,05:14   อ่าน 336 ครั้ง