ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ ประจำปี 2563
วันที่ 23-24 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ารับการอบรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งที่ 9 วัดท่าลี่ศรีสะอาด อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย


โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2563,05:17   อ่าน 705 ครั้ง