ภาพกิจกรรม
อบรมการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA
     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาํณ ได้จัดอบรมการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA ขึ้น โดยมีท่าน ดร.นัตยา  หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรในวันนี้  เพื่อให้คุณครูได้รับทราบแนวทางในการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA เพื่อใช้ในการทำ และคงวิทยฐานะต่อไป
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,11:03   อ่าน 358 ครั้ง