ภาพกิจกรรม
รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 รอบที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคมวันที่ 29-11-64
เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้รับความไว้วางใจให้เป็น ศูนย์บริการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 รอบที่ 2 และ เข็มที่ 1 รอบที่ 3 สำหรับ นักเรียนและเบาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี  ณ หอประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ซึ่งทางโรงพยาบาลโพนพิสัย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสวย และเจ้าที่ อสม. ได้ช่วยอนุเคราะห์ในการมารับวัคซีนมนครั้งนี้เช่นเคย 
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,12:15   อ่าน 493 ครั้ง