ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปากสวยพิทยาคมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2565,18:15   อ่าน 331 ครั้ง