ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนปี 2565
     เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2565  ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนปี 2565 ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่เคยจัดทำมา ให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันตักบาตร ทำบุญในช่วงเช้าของวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมานี้
    โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก  เป็นประธานในพิธี 
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2565,15:02   อ่าน 139 ครั้ง