ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายหลังจากจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเสร็จแล้ว ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกๆนักเรียนทั้ง 2 ระดับ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  <------  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2565,15:07   อ่าน 90 ครั้ง