ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลและฐานความรู้
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเดินทางไกล และเข้าฐานผจญภัยภายในโรงเรียนโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก เป็นประธานค่ายลูกเสือในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   <------  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2565,15:12   อ่าน 149 ครั้ง