ภาพกิจกรรม
อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
     สืบเนื่องจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หรือ ว9/2564 หรือ วPAส่งผลทำให้ไม่ว่าจะเป็น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ หรือแม้แต่การคงสภาพวิทยฐานะ
     เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2565  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม จึจัดอบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา โดยนายณัฐพงษ์  รีวงษารองผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคมเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เดินทางมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,14:07   อ่าน 109 ครั้ง