ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนได้ขัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงข่าวสาร แนวการปฏบัติของนักเรียน ผู้ปกครอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2566,14:01   อ่าน 36 ครั้ง