สารจาก ผอ.สพม.หนองคาย
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
พิธีปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนปี 2565
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ประจำปี 2563
ต้อนรับ คณะทำงาน SEAMEO ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ว
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ข่าวการศึกษา
วิสัยทัศน์ สพม.หนองคาย
..
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย