ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารโรงเรียน
โรงเรียนปากสวยพิทยาคมรับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
      ด้วยโรงเรียนปากสวยพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อทำงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
       - พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา  โดยมีอัตราจ้างเดือนละ 6,140 บาท
2.คุณสมบัตร
      - เพศ หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
      - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.เอกสารประกอบการรับสมัคร
      - สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
      - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
      - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 - 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
      - ใบรับรองแพทย์
      - สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

     ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือก ขอรับเอกสารและยื่นใยสมัครได้ที่ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ณ สำนักงานห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น
      รายละเอียดท่านสามารถ ดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2560,14:23   อ่าน 509 ครั้ง