จดหมายข่าว
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามตามแบบประเมิน Thai stop covid
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ต้อนรับคณะกรรมประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามตามแบบประเมิน Thai stop covid ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสวย นายอัครินทร์  สูฝน เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อเข้าตรวจตามแบบประเมิน Thai Stop Covid ทั้ง 44 ข้อ 
    ซึ่งโรงเรียนปากสวยพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการ วีระศักดิ์  มาตย์นอก ได้มอบหมายให้ ท่านรองณัฐพงศ์ รีวงษ์ศา เป็นผู้นำเสนอการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ซึ่งผ่านไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,14:13   อ่าน 51 ครั้ง