จดหมายข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้นายอาทิต กันธินาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
          โดยมีนางพิมลนาฎ ยิ่งยง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กล่าวรายงานและเป็นวิทยากร
โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับคำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปใแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ในการนี้นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม นายณัฐพงษ์ รีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ นางสาวธัญญรัตน์ ขมิ้นเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร นำบุคลากรทางการศึกษาจาก รร.กุดบงพิทยาคาร , รร.ปากสวยพิทยาคม , รร.ร่มธรรมานุสรณ์ , รร.นาหนังพัฒนศึกษา และ รร.วังม่วงพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,14:14   อ่าน 536 ครั้ง