จดหมายข่าว
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี
     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี   สร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในฐานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลายเช่น กิจกรรมเดินทางไกล, กิจกรรมฐานประสาทสัมผัส ,กฎและคำปฏิญาณ, ปีนป่าย, ปฐมพยาบาล, การผูกเงื่อน , การแสดง โดย นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีลูกเสือ และเนตรนารี ม.1-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวณ 284 นาย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 109 ครั้ง