ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
ต้อนรับ คณะทำงาน SEAMEO ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ว
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 58