ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม (อ่าน 1122) 16 ม.ค. 58
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (อ่าน 1016) 16 ม.ค. 58
ทดสอบการแทรกไฟล์ VDO (อ่าน 855) 12 ม.ค. 58