ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 58
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 58