ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม (อ่าน 967) 16 ม.ค. 58
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (อ่าน 854) 16 ม.ค. 58
ทดสอบการแทรกไฟล์ VDO (อ่าน 744) 12 ม.ค. 58