ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 36) 13 มี.ค. 63
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม (อ่าน 1286) 16 ม.ค. 58
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (อ่าน 1161) 16 ม.ค. 58