ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม (อ่าน 904) 16 ม.ค. 58
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (อ่าน 796) 16 ม.ค. 58
ทดสอบการแทรกไฟล์ VDO (อ่าน 691) 12 ม.ค. 58