ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม (อ่าน 1009) 16 ม.ค. 58
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (อ่าน 905) 16 ม.ค. 58
ทดสอบการแทรกไฟล์ VDO (อ่าน 775) 12 ม.ค. 58