ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม (อ่าน 1200) 16 ม.ค. 58
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (อ่าน 1088) 16 ม.ค. 58
ทดสอบการแทรกไฟล์ VDO (อ่าน 922) 12 ม.ค. 58