จดหมายข่าว
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
พิธีปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 65
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 65
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนปี 2565
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
อบรมการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามตามแบบประเมิน Thai stop covid
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 รอบที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคมวันที่ 29-11-64
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ปีงบประมาณ 25
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64