กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ ตานุชนม์
ครู คศ.3

นายมารุจน์ แก้วก่า
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -