สารจาก ผอ.สพม.หนองคาย
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
พิธีปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนปี 2565
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ภาพวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ประจำปี 2563
ต้อนรับ คณะทำงาน SEAMEO ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ว
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ข่าวการศึกษา
วิสัยทัศน์ สพม.หนองคาย
..
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER

ปิดหน้านี้