ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล วิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ 32202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,21:29  อ่าน 783 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2558,14:50  อ่าน 983 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายเล็ก กองทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,15:21  อ่าน 808 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นคุรุสภา อ.เซกา ปี2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:56  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี2556
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:43  อ่าน 647 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี2553
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:43  อ่าน 709 ครั้ง
รายละเอียด..