ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
390 หมู่ 4 ถนนหองคาย-บึงกาฬ   ตำบลวัดหลวง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
เบอร์โทรศัพท์ 042-414735


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :